Kinesiologia Holística i Emocional

La Kinesiologia Holística és una tècnica de comunicació entre el Kinesiòleg i el client per mitjà de la seva resposta neuromuscular. El cos capta tots els estímuls interns i externs i genera una resposta per a cada un d’ells. La majoria d’aquesta informació, però, queda registrada a nivell inconscient i, a través del test muscular, el terapeuta pot accedir a la informació necessària per abordar d’una manera integrada i individualitzada el que la persona vol treballar.

La persona s’estira en una camilla amb els braços relaxats per sobre el cap i el professional realitza el test posant un estímul i estirant els braços per saber la resposta. Per tant, aparentment és una tècnica manual que només intervé sobre el cos però en ell s’hi troba tota la informació, ja sigui estructural, bioquímica, psicològica, energètica o espiritual. És el cos que determina la causa profunda d’un conflicte o el que l’està mantenint, i alhora també demana la millor manera per poder resoldre’l reactivant la seva capacitat d’autosanació.

 

Un dels grans avantatges d'aquesta tècnica és que la informació que surt en una sessió va més enllà de la ment conscient, de manera que es pot accedir amb rapidesa a informació inconscient que està bloquejant la resolució d’un conflicte. Tot i això, sempre es té en compte què està preparat per abordar cada persona a cada moment, de manera que només surt aquella informació que respecta el seu ritme i procés de creixement.

 

Les característiques d’una sessió de “Kine” poden variar molt segons la formació i el bagatge del kinesiòleg. En el meu cas, dono més importància a l'aspecte psicològic, energètic i espiritual que no pas al de l'estructura i la bioquímica, integrant diverses tècniques i eines com, per exemple: exercicis d’integració a través del moviment, punts reflexos neuronals i hipotalàmics, exercicis de psicoteràpia, Flors de Bach, EFT (tècniques d’alliberament emocional), imans (parell biomagnètic), minerals, geometria sagrada, música, tècniques energètiques (Sanació Prànica i Reiki), etc.

 

La Kinesiologia Holística i Emocional permet treballar sobre una àmplia gamma de problemes de forma totalment personalitzada segons qui ho demana, el que vol resoldre o millorar i el moment en què es troba. És per això que el número de sessions d’un tractament i el temps entre elles és molt variable. Pot ajudar en casos de problemes físics (de causa orgànica o no) com dolors d’esquena, desordres intestinals o insomni; en conflictes emocionals, estrès, ansietat o insatisfacció; i també per potenciar aspectes de la nostra vida i fer processos de creixement personal o espiritual. En definitiva, per a tothom que tingui ganes de tenir més salut i benestar, de ser més feliç.

 

Des del meu punt de vista, la salut i la felicitat tenen molt a veure amb el procés constant de desprendre’s d’allò que a un ja no li serveix (i li provoca patiment) i actualitzar-ho per altres formes de fer més adaptades a les noves situacions i recursos que té. Així doncs, el meu paper com a terapeuta és facilitar aquests canvis i acompanyar les persones en alguns dels passos del seu camí de creixement.

Posts destacats

Escolta el programa on he participat

Roser Tordera · 690 66 39 57 · roser.tordera@gmail.com

© Consciència i Psicologia Integral. Tots els drets reservats