Buscar
  • Roser Tordera

APORTACIONS DE LA KINESIOLOGIA HOLÍSTICA


Darrerament, el nombre de tècniques per tractar-se d’una forma “natural” o “alternativa” a la medicina convencional ha augmentat moltíssim. A més, cada cop hi ha més persones que tenen en compte formes diferents per aconseguir una major salut i benestar. En aquest article m’agradaria destacar alguns dels trets diferencials que la Kinesiologia Holística pot aportar dins del mar de possibilitats per escollir.

Primerament, és una tècnica holística (del mot grec hólos, que significa 'total') és a dir que concep l’ésser humà en la seva totalitat en comptes d’aproximar-s’hi de manera parcial i fragmentada. És més, la pròpia forma de treballar integra els aspectes estructural, bioquímic, psicològic i subtil. Per tant, és possible (i, de fet, passa sovint) que estirant del fil en un malestar físic sorgeixi una compensació psicològica (com una creença limitant) i/o energètica (com per exemple un txakra debilitat).

En segon lloc, la Kinesiologia Holística permet escollir la forma més adequada de tractar una persona per a un problema determinat. Com que és el propi cos del pacient el que respon què prefereix, l’elecció deixa d’estar en mans del terapeuta i les seves especulacions racionals. En aquest cas, el terapeuta aporta les opcions que es poden triar segons la formació i les tècniques que hagi integrat en la seva pràctica professional.

Finalment, la forma de treballar en aquesta disciplina fa possible el respecte pel punt en què es troba la persona. Tot allò que surt durant una sessió, ja siguin coses conscients o inconscients, és perquè està preparada per abordar-ho. Moltes vegades els conflictes tenen “capes” i el que es pot canviar avui potser era necessari tenir-ho fa un any. És a dir, el treball no és en funció de com hauria de ser o què hauria de canviar sinó quina és la millor manera d’estar bé per a ella en aquest moment concret.

Aquestes són algunes de les aportacions la Kinesiologia Holística, que també depenen de la forma d’aplicar-la del o la terapeuta. Però més enllà d’aquesta disciplina, hi ha moltes maneres d’afrontar els conflictes (ja siguin físics o psicològics) i moltes tècniques que poden servir per acompanyar els diferents processos. L’important no és quina és millor ni pitjor, sinó quina és la més útil per a aquella persona, el moment en què està i el que vol tractar. I això, si un es deixa sentir, es pot saber.

#Kinesiologia

0 vistas

Roser Tordera · 690 66 39 57 · roser.tordera@gmail.com

© Consciència i Psicologia Integral. Tots els drets reservats