Buscar
  • Roser Tordera

6 ANYS I MOLTS MÉS PER ENDAVANT


L’any 2009 vaig començar l’aventura d’aquesta professió d’acompanyar persones en el seu camí de creixement personal i espiritual. En aquell moment va ser a través de la Kinesiologia i mica en mica s’hi van anar afegint la Sanació Prànica i la Psicoteràpia Humanista.

Després d’uns anys de presentar-me a través de la Kinesiologia (primer com a Consulta de Kinesiologia i després amb el nom de Kinesiologia Holística i Creixement Personal) vaig adonar-me que qualsevol nom que contingués una tècnica concreta havia quedat obsolet per a mi. La meva naturalesa curiosa m’ha portat a aprendre diverses tècniques i a que en vagi exercint unes més que d’altres segons el moment de la meva vida i de les persones que arriben a la consulta. I és probable que aquests canvis segueixin donant-se amb més o menys freqüència al llarg de la meva trajectòria. Per això vaig sentir la necessitat de trobar una forma d’englobar la meva feina, un títol on hi cabés tot allò que faig i que pugui fer en un futur.

A partir d’aquí vaig reflexionar sobre què tenien en comú la forma com aplicava les diferents tècniques, i també on volia situar-me jo com a persona respecte del meu projecte professional.

Hi ha dos element imprescindibles en el meu projecte professional: d’una banda, la importància que té el creixement espiritual equilibrat, no només aplicat en l’àmbit professional sinó com a projecte vital en totes les seves àrees. Per a mi és molt important caminar cap a la coherència interna i que es manifesti a través d’una ètica social. D’altra banda, la constatació que quan faig teràpia acabo incidint especialment en l’element psicològic.

En un procés intern molt bonic, en què vaig tenir en compte diferents facetes i criteris (la intuïció, la raó, la meditació, la Kinesiologia...), va sorgir el nom de Consciència i Psicologia Integral.


Consciència és una invitació a adonar-se d’un mateix, observar les emocions, els pensaments i les accions propis sense fondre’ns amb ells, distingir entre el que som i el que no som. Només quan som conscients d’alguna cosa tenim la possibilitat de poder-la qüestionar i canviar. Quan reconeixem les decisions primerenques que vam prendre, les nostres tendències de personalitat, els recursos que utilitzem automàticament i prenem consciència de quines d’aquestes coses ja no serveixen i ens fan mal, tenim l’opció de responsabilitzar-nos de la nostra vida i la llibertat per decidir encaminar-la cap on volem.

Psicologia Integral fa referència a on poso l’accent. El cos emocional i mental són molt importants i crec que des d’aquí és poden fer canvis a molts nivells. Començant per la part física, sobretot quan respon a somatitzacions. Per suposat a l’hora d’aprendre una bona gestió de les emocions. Per canviar patrons familiars, creences limitants, reconèixer les decisions primerenques, les nostres tendències de personalitat, els recursos que utilitzem automàticament i revisar-los quan ja no serveixen i ens fan mal. Una personalitat sana és la base per poder desenvolupar una espiritualitat equilibrada i ben integrada, per accedir a l’aspecte transpersonal.

#Reflexionspersonals #PsicoteràpiaIntegradoraHumanista #PranicHealing #Kinesiologia

0 vistas

Roser Tordera · 690 66 39 57 · roser.tordera@gmail.com

© Consciència i Psicologia Integral. Tots els drets reservats