Buscar
  • Roser Tordera

QUÈ ÉS LA SANACIÓ PRÀNICA


La Sanació Prànica (Pranic Healing) és una tècnica complementària no invasiva que regula l’energia vital perquè el cos tingui tot el seu potencial d’autorecuperació.


El cos és molt savi i té mecanismes per curar-se de la majoria de desajustos que s’hi produeixen. Per poder tenir la plena capacitat d’autocuració només li calen dues coses: que tingui prou energia vital i que aquesta circuli amb normalitat.

La tasca que realitza el sanador prànic és identificar els bloquejos i desequilibris energètics; netejar l’energia malalta o estancada, i proveir el cos d’energia fresca allà on la requereixi.

Aquesta tècnica es realitza amb les mans sense tocar el cos físic de la persona, que pot estar asseguda o estirada.

El creador de la Sanació Prànica, un enginyer químic anomenat Master Choa Kok Sui, va dedicar més de 30 anys a l’estudi de les tradicions de sanació i a l’experimentació amb l’energia per comprovar l’efectivitat de les tècniques. Amb una metodologia pròpia de la ciència va elaborar protocols d’actuació per a molts problemes físics i psicològics, que inclouen la majoria de malalties. L’efectivitat dels protocols publicats en els 3 manuals de sanació va ser comprovada per metges.

La Sanació Prànica es basa en el coneixement de l’anatomia i la fisiologia del sistema energètic humà. Així com el cos físic té uns òrgans i uns sistemes de comunicació i circulació interns (sistema circulatori, endocrí i nerviós), tenim una correspondència energètica. Els txakres són els òrgans que realitzen funcions específiques i els meridians són els canals de comunicació per on circula l’energia.

En la medicina occidental moderna l’aspecte energètic no s’ha tingut gaire en compte. És per això que hem anat incorporant diverses disciplines orientals com l’acupuntura, el txi-kung o el yoga per atendre la salut des de la perspectiva energètica. En aquest sentit, probablement la Sanació Prànica tindrà un gran paper com a complement de la medicina, com ja passa a molts altres països.

#PranicHealing #Teràpies

0 vistas

Roser Tordera · 690 66 39 57 · roser.tordera@gmail.com

© Consciència i Psicologia Integral. Tots els drets reservats