Buscar
  • Roser Tordera

INSPIRA'T

Et convido a llegir una frase inspiradora, per reflexionar o deixar-te commoure. En aquesta ocasió, és una poesia escrita per Joy Harjo, poeta nativa nord-americana. L'he extret de la web https://poets.org/poem/morning-i-pray-my-enemies i la traducció casolana és meva.

En aquests temps de polaritats contraposades i enfrontades, les paraules d'aquest poema em resulten molt inspiradores.

Imatge extreta de https://ca.wikipedia.org/wiki/Joy_Harjo

This Morning I Pray for My Enemies

And whom do I call my enemy? An enemy must be worthy of engagement. I turn in the direction of the sun and keep walking. It’s the heart that asks the question, not my furious mind. The heart is the smaller cousin of the sun. It sees and knows everything. It hears the gnashing even as it hears the blessing. The door to the mind should only open from the heart. An enemy who gets in, risks the danger of becoming a friend.

~Joy Harjo~

Aquest matí reso pels meus enemics I a qui anomeno el meu enemic? Un enemic ha de ser digne de compromís. Giro en direcció al sol i segueixo caminant. És el cor que fa la pregunta, no la meva furiosa ment. El cor és el cosí més petit del sol. Ho veu i ho sap tot. Esolta cruixir les dents tal com escolta la benedicció. La porta cap a la ment només s'hauria d'obrir des del cor. Un enemic que hi entra, corre el risc de convertir-se en amic.

~Joy Harjo~

#Reflexionspersonals

0 vistas

Roser Tordera · 690 66 39 57 · roser.tordera@gmail.com

© Consciència i Psicologia Integral. Tots els drets reservats