Sanació Prànica - Pranic Healing

Aquesta meravellosa tècnica desenvolupada pel Mestre Choa Kok Sui es basa en el coneixement de l’anatomia i la fisiologia del cos subtil i el maneig del prana (energia vital, també anomenada chi) per restaurar la capacitat d’autosanació del propi cos. La Sanació Prànica es practica sense tocar el cos físic del pacient. El terapeuta avalua l’estat de l’aura i els txakres de la persona, neteja les energies que la perjudiquen i aplica el prana adequat per a la restauració de l’equilibri. Per tractar la majoria de mals i malalties, tant físics com psicològics, es van desenvolupar protocols de tractament cuidadosament elaborats i comprovats amb criteris científics. Encara que la Sanació Prànica no és gaire coneguda aquí, està present a més de 80 països al món i cada dia es tracten persones amb gran èxit i eficàcia.

 

Escolta l'entrevista que em va fer la Nadir Chacín (Desembre 2016)

Escolta el programa on vaig participar (Març 2014)

Destacats

What is Pranic Healing?

Pranic Healing España

Roser Tordera · 690 66 39 57 · roser.tordera@gmail.com

© Consciència i Psicologia Integral. Tots els drets reservats